มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต

อ่านว่า มหา-วิทยา-ลัย-นอร์ท-แค-โร-ไล-น่า - สเตต (North Carolina State University)[1] เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในระบบมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ตั้งอยู่ที่เมืองราลี ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า "เอ็นซี -สเตต" (NC State)[1]

มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สเตต
North Carolina State University
สถาปนา7 มีนาคม พ.ศ. 2430
เว็บไซต์www.ncsu.edu

มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สเตต ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1887 เป็นวิทยาลัยเกษตรและช่างศิลป์ ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 34,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนา และมีความโดดเด่นในด้านวิศวกรรม การเกษตร วิทยาศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 106 สาขา ระดับปริญญาโท 104 สาขา และระดับปริญญาเอก 61 สาขา[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 NC State. "Editorial Guidelines". NC State University. สืบค้นเมื่อ 10 August 2013.
  2. "NC State University at a Glance". สืบค้นเมื่อ December 23, 2011.