มหายมยักษ์ หรือ ศากยวงษา มหายมยักษ์ - พญายักษ์ ( อสูรพงศ์แห่งเมืองบาดาล ) กษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่ 2 เป็นโอรสของท้าวสหมลิวันต้นวงศ์ผู้ครองเมืองบาดาล ได้รับราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา เกลียดชังทศกัณฐ์นักก่อนตายห้ามไม่ให้ลูกหลานข้องเกี่ยวกับทศกัณฐ์

มหายมยักษ์
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศผู้
ตำแหน่งกษัตริย์กรุงบาดาล
ครอบครัวท้าวสหมลิวัน (บิดา)
ไมยราพณ์ (บุตรชาย)
พิรากวน (บุตรสาว)
ไวยวิก (หลาน)
รูปลักษณ์กายสีแดงชาด 1 พักตร์ มงกุฎหางไก่ ตาโพลง ปากแสยะ เขี้ยวโง้ง

ลักษณะและสี แก้

สีแดงชาด 1 หน้า 2 มือ มงกุฏหางไก่

มเหสีและโอรสธิดา แก้

มหายมยักษ์มีมเหสีชื่อนางจันทรประภาศรี นางจันทรประภา มีธิดาชื่อนางพิรากวน และมีโอรสชื่อ ไมยราพณ์ กษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่ 3 ต่อมา ไมยราพณ์ ตาย บุตรของนางพิรากวน ชื่อ ไวยวิก หรือ วันยุวิก ได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองบาดาลองค์ที่ 4

ก่อนหน้า มหายมยักษ์ ถัดไป
สหมลิวัน   กษัตริย์กรุงบาดาลในเรื่อง รามเกียรติ์
  ไมยราพณ์