ภาษาโอนฮัน (ฟิลิปีโนและอังกฤษ: Onhan) เป็นภาษาในกลุ่มภาษาวิซายันใช้พูดในบริเวณเดียวกับภาษาโรมโบลนและภาษาอาซีในจังหวัดโรมโบลน ประเทศฟิลิปปินส์ บางครั้งเรียกภาษานี้ว่าภาษาอีนุนฮันหรือภาษาโลโอกโนน และใช้พูดในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดโรมโบลนด้วย พบผู้พูดในบางส่วนในจังหวัดอักลันและเกาะปาไนด้วย

ภาษาโอนฮัน
ประเทศที่มีการพูด ฟิลิปปินส์
ภูมิภาคเขตเวสเทิร์นวิซายัส
จำนวนผู้พูด86,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3loc

ไวยากรณ์แก้ไข

สรรพนามแก้ไข

  Absolutive1
(emphatic)
Absolutive2
(non-emphatic)
Ergative Oblique
บุรุษที่ 1 เอกพจน์ ako takon nakon, ko akon
บุรุษที่ 2 เอกพจน์ ikaw, kaw timo nimo, mo imo
บุรุษที่ 3 เอกพจน์ imaw - nana ana
บุรุษที่ 1 พหูพจน์ รวมผู้ฟัง kita taton naton, ta aton
บุรุษที่ 1 พหูพจน์ ไม่รวมผู้ฟัง kami tamon namon amon
บุรุษที่ 2 พหูพจน์ kamo tinyo ninyo inyo
บุรุษที่ 3 พหูพจน์ sanda - nanda anda