ภาษาโกลามี อยู่ในตระกูลภาษาดราวิเดียนกลาง ใช้พูดในรัฐอานธรประเทศและรัฐมหาราษฎระของอินเดีย มีผู้พูดประมาณ 115,000 คน

ภาษาโกลามี
ประเทศที่มีการพูดประเทศอินเดีย
จำนวนผู้พูด115,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3kfb
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน