ภาษาเอ็บลาไอต์ เป็นภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกที่ตายแล้ว เคยใช้พูดเมื่อ 2,457 ปีก่อนพุทธศักราช ในเมืองเอ็บลา (ประเทศซีเรียปัจจุบัน) จัดเป็นภาษากลุ่มเซมิติกที่เก่าที่สุดที่มีภาษาเขียน ใกล้เคียงกับภาษาอัคคาเดีย แผ่นจารึกจำนวนมากเขียนด้วยอักษรรูปลิ่มถูกค้นพบในเมืองเอ็บลาเมื่อ พ.ศ. 2517 – 2519

ภาษาเอ็บลาไอต์
ภูมิภาคเอ็บลา
สูญแล้วก่อน 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2sem
ISO 639-3xeb