ภาษาอีบาไฮ (อังกฤษ: Ibajaynon) เป็นกลุ่มภาษาวิซายัน มีผู้พูดราว 39,643 คน ใน 36 หมู่บ้าน ในบริเวณแผ่นดินใหญ่ของเมืองอีบาไฮ จังหวัดอักลัน มีรากศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาอักลันร้อยละ 93% มีทั้งการจัดจำแนกให้เป็นภาษาพี่น้องที่ใกล้ชิดมากหรือเป็นภาษาถิ่นของภาษาอกลานอน จุดแตกต่างที่สำคัญคือภาษาอีบาไฮมีคำที่เป็นรูปแบบสั้นของคำในภาษาอักลัน

ภาษาอีบาไฮหรืออีบาไฮนอน
ประเทศที่มีการพูด ฟิลิปปินส์
ภูมิภาคเมืองอีบาไฮ จังหวัดอักลัน
จำนวนผู้พูด39, 643 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรละติน (อักษรละตินสำหรับภาษาฟิลิปปินส์);
เคยเขียนด้วยอักษรไบบายิน
รหัสภาษา
ISO 639-2phi
ISO 639-3mlz