ภาษาละมาม (Lamam) มีผู้พูด 1,000 คน (พ.ศ. 2524) ในประเทศกัมพูชา ใกล้กับชายแดนเวียดนามทางตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงกับภาษาบัฮนัร ภาษาตำปวน ภาษาอาลัก จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยบัฮนัร

ภาษาละมาม
ประเทศที่มีการพูดกัมพูชาและเวียดนาม
จำนวนผู้พูด3,600 คน  (2550)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3lmm

อ้างอิง

แก้

Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.