ภาษามาคัร (Magar) เป็นภาษาที่ใช้พูดในเนปาลและสิกขิมโดยชาวมาคัร แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มตะวันตกและกลุ่มตะวันออก และแบ่งเป็นสำเนียงย่อยอีกมาก.[1] ในเนปาลมีผู้พูดภาษานี้ 770,116 คน

ภาษามาคัร
ประเทศที่มีการพูดเนปาล, อินเดีย
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการไม่มีสถานะเป็นภาษาราชการ
รหัสภาษา
ISO 639-3mgp

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The Eastern Magar of Nepal". สืบค้นเมื่อ 2007-09-12.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข