ภาษาบูโล สเตียง

ภาษาบูโล สเตียง (Bulo Stieng) หรือภาษาซาเดียง ภาษาบูดีบ ภาษารางะห์ ภาษาสเตียงบน ภาษาสเตียงเหนือ มีผู้พูดทั้งหมด 6,059 คน พบในประเทศเวียดนาม บริเวณจังหวัดบิญพวก จังหวัดลำซอง และตายนิญ เป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม ในกัมพูชาพบที่จังหวัดกระตียทางตะวันออกและจังหวัดมณฑลคีรีทางใต้ พูดภาษามนองหรือภาษาเขมรได้ด้วย จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยบะห์นาริก

ภาษาบูโล สเตียง
ประเทศที่มีการพูดเวียดนาม กัมพูชา
จำนวนผู้พูด6,059 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3sti

อ้างอิง แก้ไข

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.