ภาษาทูลาว (Thu Lao) มีผู้พูดทั้งหมด 200 คน (พ.ศ. 2545) ในเวียดนามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนจีนอาจจะมีในประเทศลาวด้วย จัดอยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท กลุ่มภาษากัม-ไท สาขาเบ-ไท สาขาย่อยไท-แสก

ภาษาทูลาว
ประเทศที่มีการพูดเวียดนาม, ลาว
จำนวนผู้พูด200 คน (พ.ศ. 2545)  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3tyl

อ้างอิงแก้ไข

  • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.