ภาษาครี (Nēhiyawēwin / Ininīmōwin / Ililīmōwin / Īyiyō Ayāmōn) อยู่ในตระกูลภาษาแอลกองเคียน มีผู้พูด 60,000 คน ในแคนาดา โดยเฉพาะในออนตาริโอ มันนิโตบา แชสเก็ทชีวาน และอัลเบอร์ตา มีหลายสำเนียงได้แก่

  • ครีกลาง (Central Cree) มีผู้พูด 4,500 คน รวมภาษาครีมูส (Moose Cree) ด้วย ใช้พูดทางตอนใต้ของอ่าวเจมส์ ในออนตาริโอ และภาษาครีลุ่ม (Swampy Cree) ใช้พูดทางตะวันตกแยงเหนือของออนตาริโอ ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือของมันนิโตบา
  • ครีชายฝั่งตะวันออก () มีผู้พูด 5,000 คนในควีเบ็ค ทางชายฝั่งตะวันออกของอ่าวเจมส์
  • ครีในแผ่นดินตะวันออก (Inland Eastern Cree) มีผู้พูด 2,200 คน ในควีเบ็ค
  • ครีตะวันตก (Western Cree) มีผู้พูด 53,000 คนในสหรัฐและในภาคกลางตอนเหนือของมันนิโตบา แชสเก็ทชีวาน ประเทศแคนาดา รวมทั้งสำเนียงครีป่า (Woods Cree) ครีที่ราบ (Plains Cree) และครีที่ลุ่มตะวันตก (Western Swampy Cree)
ภาษาครี
Nēhiyawēwin, Nīhithawīwin, Nēhinawēwin.
ประเทศที่มีการพูดแคนาดา
จำนวนผู้พูดประมาณ 50,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรละติน, อักษรครี
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการนอร์ทเวสต์ เทอร์ริทอรี่ (แคนาดา)
รหัสภาษา
ISO 639-1cr
ISO 639-2cre
ISO 639-3มีหลากหลาย:
nsk — ภาษานัสกาปี
moe — ภาษามอนตักนาอิส
atj — ภาษาอาติกาเมกว์
cre — ภาษาครี (ทั่วไป)
crm — ภาษาครีมูส
crl — ภาษาครีตะวันออก(เหนือ)
crj — ภาษาครีตะวันออก(ใต้)
crw — ภาษาครีที่ลุ่ม
cwd — ภาษาครีป่า
crk — ภาษาครีที่ราบ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข