ภาษากากาอุซ เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิกที่พูดโดยชาวกากาอุซ เป็นภาษาราชการของกากาอูซียาในประเทศมอลโดวา มีผู้พูดราว 150,000 คน เริ่มแรกเขียนด้วยอักษรกรีก เปลี่ยนมาใช้อักษรซีริลลิกในพ.ศ. 2500 ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรละตินแบบที่ใช้กับภาษาตุรกี

ภาษากากาอุซ
Gagauz dili, Gagauzca
ประเทศที่มีการพูดมอลโดวา, ยูเครน, โรมาเนีย, บัลแกเรีย, กรีซ และ คาซัคสถาน
ภูมิภาคกากาอูซียา
จำนวนผู้พูด150,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ภาษากลุ่มเตอร์กิก
ระบบการเขียนอักษรละติน
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการกากาอูเซีย
รหัสภาษา
ISO 639-2tut
ISO 639-3gag

อ้างอิง

แก้