ความซึมเศร้า

(เปลี่ยนทางจาก ภาวะซึมเศร้า)
'Suicidal melancholy' Wellcome L0022593 (cropped).jpg

ความซึมเศร้า (อังกฤษ: depression) อาจหมายถึง