ภาคเสริม หรือ ชุดเสริม (อังกฤษ: expansion pack, expansion set หรือ supplement) เป็นการเพิ่มคุณลักษณะของเกมประเภทอาร์พีจี วิดีโอเกม หรือเกมที่เล่นบนโต๊ะให้กับเกมที่มีอยู่แล้ว การเพิ่มคุณลักษณะดังกล่าวได้แก่การเพิ่มอาวุธ วัตถุต่าง ๆ หรือขยายเนื้อเรื่องในเกมให้กับเกมที่ได้มีการวางจำหน่ายไปแล้ว ผู้พัฒนาเกมที่เล่นบนโต๊ะมักจะพัฒนาภาคเสริมของเกมบนโต๊ะด้วยตนเอง แต่ผู้พัฒนาเกมประเภทอาร์พีจีหรือวิดีโอเกมอาจไม่ได้พัฒนาภาคเสริมด้วยตนเอง แต่อาจเซ็นสัญญาให้บริษัทอื่นเป็นผู้พัฒนาภาคเสริม ทั้งนี้ บางเกมผู้พัฒนาเกมต้นฉบับอาจพัฒนาภาคเสริมด้วยตนเองก็ได้ เช่น วอร์คราฟต์ 3: บัลลังก์น้ำแข็ง ภาคเสริมที่พัฒนามาจาก วอร์คราฟต์ 3: เรนออฟเคออส ซึ่งทั้งสองภาคพัฒนาโดย Blizzard Entertainment

ภาคเสริมของเกมเดอะซิมส์ 2

ภาคเสริมของเกมกระดานและเกมอาร์พีจี เริ่มมีการทำการตลาดตั้งแต่ช่วงต้นของยุค 1970

เกี่ยวกับภาคเสริม แก้

ราคาของภาคเสริมเมื่อเทียบกับเกมภาคหลักจะมีราคาถูกกว่า ทั้งนี้ การจะใช้ภาคเสริมนั้นจำเป็นต้องมีเกมภาคหลัก เนื่องจากเกมภาคเสริมโดยมากแล้วจะมีเพียงเนื้อหาที่เพิ่มมาจากเกมภาคหลักเท่านั้น เกมหลักบางเกมที่มีหลายภาคเสริม เมื่อมีการนำมาจำหน่ายในภายหลัง มักจะขายภาคเสริมที่เคยออกมาก่อนหน้านี้คู่ไปกับเกมภาคหลัก เช่น เดอะซิมส์ดีลักซ์ซึ่งขายเกมเดอะซิมส์ คู่กับ เดอะซิมส์ สร้างชีวิต ลิขิตฝัน ซึ่งทำให้เนื้อหาในเกมมีความหลากหลายกว่าเกมต้นฉบับสำหรับผู้เล่นใหม่ และเมื่อถึงเวลาที่เกมหมดอายุขัย ผู้สร้างเกมก็มักจะออกเวอร์ชัน "โกลด์" หรือ " คอมพลีท" (ในไทยมักใช้ว่า "ชุดนักสะสม") ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเกมหลักและภาคเสริมของตัวเกมทุกภาคที่ออกมาสำหรับเกมนั้น

ภาคเสริมเอกเทศ แก้

ภาคเสริมบางภาคไม่จำเป็นต้องมีเกมภาคหลักก็สามารถเล่นได้ เช่น ฮาล์ฟ-ไลฟ์ ภาคบลูชิฟต์ (Half-Life: Blue Shift) หรือโซนิคแอนด์นัคเคิลส์ (Sonic & Knuckles) ภาคเสริมของโซนิคเดอะเฮดจ์ฮ็อก ในบางกรณี เกมภาคเสริมบางภาคอาจมีเกมภาคหลักบรรจุมาด้วย เช่น คอมมานด์ & คองเคอร์ 3: เคนแรธ สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จำเป็นต้องมี คอมมานด์ & คองเคอร์ 3: ไทบีเรียมวอร์ส ตัวหลักก่อนถึงจะเล่นได้ แต่สำหรับเครื่องเล่น เอกซ์บอกซ์ 360 ได้รวมสิ่งของจากภาคไทบีเรียมวอร์สภาคหลักมารวมกับภาคเสริมไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีภาคหลักในการเล่น เป็นต้น