ฟูจิวาระ โนะ ริตสึชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิจุนโตะกุและพระราชมารดาของจักรพรรดิชูเกียว
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ฟูจิวาระ โนะ ริตสึชิ (九条立子; ค.ศ. 1192 – 18 มกราคม ค.ศ. 1248) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือ ชูงู ใน จักรพรรดิจุนโตกุ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิชูเกียว