ฟุจิวะระ โนะ ไคชิ

พระราชมารดาในจักรพรรดิคะซัง

ฟุจิวะระ โนะ ไคชิ (ญี่ปุ่น: 藤原懐子โรมาจิFujiwara no Kaishi ; 1488 – 16 พฤษภาคม 1518) หรือ ฟุจิวะระ โนะ คะเนะโกะ พระสนมแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิเรเซ และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิคะซัง

กระทั่ง พ.ศ. 1528 อันตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิคะซังผู้เป็นพระโอรสได้สถาปนาอดีตพระสนมไคชิผู้เป็นพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 1518 ขึ้นเป็นโคไตโงหรือพระราชชนนี