ฟุจิวะระ โนะ มิสึโกะ

พระชายาในจักรพรรดิโกะ-มิซุโนและพระราชมารดาในจักรพรรดิโกะ-โคเมียว

ฟุจิวะระ โนะ มิสึโกะ (ญี่ปุ่น: 園光子; 2145 – 6 มีนาคม 2199) พระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระชายาใน จักรพรรดิโกะ-มิซุโน จักรพรรดิองค์ที่ 108 และเป็นพระราชมารดาหรือโคไตโงใน จักรพรรดิโกะ-โคเมียว จักรพรรดิองค์ที่ 110

บันทึกแก้ไข