ฟุจิวะระ ฟุจิโกะ

ฟุจิวะระ ฟุจิโกะ (ญี่ปุ่น: 勧修寺藤子โรมาจิFujiwara Fujiko ; 27 กันยายน 2007 – 13 กุมภาพันธ์ 2078) พระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระชายาใน จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ จักรพรรดิองค์ที่ 104 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-นะระ จักรพรรดิองค์ที่ 105