ฟีดอรา (fedora) เป็นหมวกชนิดหนึ่งมีลักษณะบางและเบา โดยจะมีลักษณะจีบลงไปตรงสันหมวก โดยคำว่าฟีดอราเริ่มมีการใช้เรียกชื่อตามชื่อของละครโอเปร่าฝรั่งเศสชื่อ เฟดอรา (Fédora) [1]

หมวกลักษณะฟีดอรา

อ้างอิง แก้ไข