ฟาโรห์ไอบิอายู

ฟาโรห์วาฮิเบร์อีเบร ไอบิอายู (อังกฤษ: Wahibre Ibiau)(ชื่อบัลลังก์: วาฮิเบร ชื่อเกิด: ไอบิอายู) เป็นกษัตริย์อียิปต์ของราชวงศ์ที่ 13 ผู้ปกครองค 1670 ปีก่อนคริสตกาลเป็นเวลา 10 ปี 8 เดือนและ 29 วันตามรายการกษัตริย์แห่งตูริน

อ้างอิงแก้ไข