ฟาโรห์เฮริฮอร์

ฟาโรห์เฮริฮอร์ เป็นนายทหารกองทัพอียิปต์และมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ (1080 ปีก่อนคริสตกาลถึง 1,074 ปีก่อนคริสตกาล) ในช่วงรัชสมัยของฟาโรห์ฟาโรห์รามเสสที่สิบเอ็ด