ฟาโรห์โซเบคเอมซาฟที่ 1

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์เซเบคเอมซาฟที่ 1)

ฟาโรห์เซเคมเร วัตจ์คาว เซเบคเอมซาฟ (อังกฤษ: Sobekemsaf I)หรือ เซเบคเอมซาฟที่ 1 เป็นฟาโรห์ของอียิปต์ในช่วงราชวงศ์ที่ 17 เขามีส่วนร่วมโดยชุดของจารึกกล่าวถึงการเดินทางเพื่อการทำเหมืองแร่เหมืองหินmuj Hammamat ในทะเลทรายตะวันออกในช่วงรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 7 ปี นอกจากนี้พระยังบูรณะอย่างกว้างขวางและตกแต่งวัดมอนทู ที่ Medamud

หลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์

แก้

ตำแหน่งการครองราชย์ในราชวงศ์ที่ 17

แก้

หลังรัชกาลเหล่าฟาโรห์อินเทฟ

แก้

ก่อนรัชกาลเหล่าฟาโรห์อินเทฟ

แก้

ข้อโต้แย้งของโปลซ์ ต่อมุมมองของไรโฮลท์ที่เกี่ยวกับอินเทฟโมส

แก้

สุสาน

แก้

อ้างอิง

แก้