ฟาโรห์คายู พระนามของพระองค์ปรากฏในจารึกศิลาปาแลร์โม (Palermo Stone) ร่วมกับฟาโรห์แห่งอียิปต์ตอนล่างพระองค์อื่น ๆ เนื่องจากไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยัน จึงอาจเป็นฟาโรห์ในตำนานที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง[2][3][4]

อ้างอิง แก้

  1. จาก: Palermo Stone
  2. Helck, Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten 1956, Berlin: Akademie-Verlag. Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens 18
  3. O'Mara, Was there an Old Kingdom historiography? Is it datable? 1996, Orientalia 65: 197-208
  4. Wilkinson, Toby A. H. (2000). Royal Annals of Ancient Egypt. p.85 New York: Columbia University Press). ISBN 0-7103-0667-9.