ตีอู (อังกฤษ: Tiu) หรือ ตียิว (อังกฤษ: Teyew) เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณยุคก่อนราชวงศ์ ซึ่งปกครองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์[2] ปรากฏพระนามในจารึกหินปาแลร์โม (Palermo Stone) ร่วมกับฟาโรห์แห่งอียิปต์ตอนล่างองค์อื่น ๆ[3] แต่เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและรัชสมัยของพระองค์ จึงอาจเป็นฟาโรห์ในตำนานที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง[4][5][6]

อ้างอิง

แก้
  1. From: Palermo Stone
  2. J. H. Breasted, History of Egypt from the Earliest Time to the Persian Conquest, 1909, p.36
  3. J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, Part One, Chicago 1906, §90
  4. Helck, Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten 1956, Berlin: Akademie-Verlag. Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens 18
  5. O'Mara, Was there an Old Kingdom historiography? Is it datable? 1996, Orientalia 65: 197-208
  6. Wilkinson, Toby A. H. (2000). Royal Annals of Ancient Egypt. p.85 New York: Columbia University Press). ISBN 0-7103-0667-9.