เซลล์กลืนกิน

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโกไซต์)

เซลล์กลืนกิน (อังกฤษ: phagocyte) เป็นเซลล์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายด้วยการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย รวมถึงแบคทีเรีย และเซลล์ในร่างกายที่ตายหรือหมดหน้าที่แล้ว

Long rod-shaped bacteria, one of which has been partially engulfed by a larger blob-shaped white blood cell. The shape of the cell is distorted by undigested bacterium inside it.
Scanning electron micrograph of a neutrophil phagocytosing anthrax bacilli (orange)