ฟาเรนไฮต์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฟาเรนไฮต์ (เยอรมัน: Fahrenheit; อังกฤษ: Fahrenheit) อาจหมายถึง