ฟังก์ชันเชิงการคูณ

ในทฤษฎีจำนวน ฟังก์ชันเชิงการคูณ (อังกฤษ: multiplicative function) หมายถึงฟังก์ชันเลขคณิต f(n) สำหรับจำนวนเต็มบวก n ที่มีสมบัติดังนี้

นอกจากนี้ ถ้าฟังก์ชันเลขคณิต f(n) มีสมบัติทั้งสองข้อ สำหรับจำนวนเต็มบวก a, b ทุกจำนวนแม้ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ ฟังก์ชันดังกล่าวจะเรียกว่า ฟังก์ชันเชิงการคูณบริบูรณ์ (completely multiplicative function, totally multiplicative function)

อ้างอิง แก้

  • Apostol, Tom M. (1976), Introduction to analytic number theory, Undergraduate Texts in Mathematics, New York-Heidelberg: Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-90163-3, MR0434929