ฟอสโฟโรไลซิส

ฟอสโฟโรไลซิส (อังกฤษ: Phosphorolysis) คือ การสลายพันธะไกลโคซิดิค ด้วยอนินทรีย์ฟอสเฟต หรือ ออโธฟอสเฟต (Pi) ต่างไปจากไฮโดรไลซีส ที่เป็นการสลายพันธะด้วยน้ำ เอ็นไซม์ phosphorylase จะเข้าทางปลายนอน-รีีดิวซ์ของไกลโคเจน สลายพันธะไกลโคซิดิค ระหว่างคาร์บอนอะตอมของ C1 กับออกซิเจนอะตอมของพันธะโดยใช้ Pi ให้ผลผลิตเป็น กลูโคส-1-ฟอสเฟส [1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. รศ.สุนันทา ภิญญาวัธน์ ชีวเคมี 2 หน้า 215 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ISBN 978-616-513-461-3

<references \>