ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง

ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง (ฝรั่งเศส: François-Henri Turpin, 2252-2342) นักเขียนและนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง
เกิดพ.ศ. 2252
ก็อง  ฝรั่งเศส
เสียชีวิตพ.ศ. 2342
อาชีพนักเขียน
นักภาษาศาสตร์
นักแปล
ผลงานเด่น
ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง

ประวัติแก้ไข

ตุรแปงเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2252 อันตรงกับปีที่ 2 ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่ง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ที่เมือง ก็อง เขาเป็นศาสตราจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยในบ้านเกิดของเขา

ในปี พ.ศ. 2314 ตุรแปงได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันไว้ชุดหนึ่งชื่อ "Histoire naturelle et civile du royaume de Siam" มีทั้งหมด 2 เล่มโดยมาจากการบันทึกคำพูดของบาทหลวง ปีแยร์ บรีโก บาทหลวงและอดีตประมุขแห่งคณะ มิสซังสยาม ที่เคยมาพำนักในสยามช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาไทย

โดยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2522 ทางกรมศิลปากรได้ให้คุณ สมศรี เอี่ยมธรรม เป็นผู้แปลหนังสือเล่มที่ 2 ของหนังสือชุด Histoire naturelle et civile du royaume de Siam โดยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษและใช้ชื่อว่า "ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง" ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทางกรมศิลปากรได้ให้คุณ ปอล ซาเวียร์ เป็นผู้แปลหนังสือเล่มที่ 1 ของหนังสือชุด Histoire naturelle et civile du royaume de Siam โดยใช้ชื่อว่า ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม

ตุรแปงถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2342 ตรงกับปีที่ 17 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สิริรวมอายุได้ 90 ปี

งานเขียนแก้ไข

  • ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม (เล่มที่ 1 ของชุด Histoire naturelle et civile du royaume de Siam) แปลเมื่อ พ.ศ. 2539
  • ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง (เล่มที่ 2 ของชุด Histoire naturelle et civile du royaume de Siam) แปลเมื่อ พ.ศ. 2522