ปีแยร์ บรีโก

ปีแยร์ บรีโก (ฝรั่งเศส: Pierre Brigot, 1 กันยายน 2256-8 พฤศจิกายน 2334) มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสของ คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และอดีตประมุขแห่งคณะ มิสซังสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2298-2310

ปีแยร์ บรีโก
Tomb of Pierre Brigot.jpg
ป้ายหลุมศพของ บาทหลวง ปีแยร์ บรีโก
ส่วนบุคคล
เกิด1 กันยายน พ.ศ. 2256
เสียชีวิต8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2334 (78 ปี)
นิกายโรมันคาทอลิก
ตำแหน่งชั้นสูง
อภิเษก24 สิงหาคม พ.ศ. 2300

ประวัติแก้ไข

บาทหลวงบรีโกเกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2256 ที่ Sully-sur-Loire เขาเข้าร่วม คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และถูกส่งไปยัง สยาม หรือ ประเทศไทย ในปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2284

ภารกิจในสยามแก้ไข

ใน พ.ศ. 2298 หรือ 14 ปีหลังเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยังสยาม บาทหลวงบรีโกก็ได้รับตำแหน่งประมุขแห่งคณะ มิสซังสยาม สืบต่อจาก ฌ็อง เดอ ลอลีแยร์-ปุยกงตา ที่ถึงแก่กรรม

ใน สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 บาทหลวงบรีโกก็ได้ถูกทหารพม่ากวาดต้อนกลับไปแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจนได้เดินทางกลับฝรั่งเศส

ต่อมาในปี พ.ศ. 2314 หรือ 4 ปีหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 บาทหลวงบรีโกก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสภาพแวดล้อมของชาวสยามในกรุงศรีอยุธยาให้กับนักเขียนชาวฝรั่งเศสนาม ฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง และตุรแปงได้นำไปเขียนไว้ในหนังสือของตนเองชุดหนึ่งมีชื่อว่า Histoire naturelle et civile du royaume de Siam มีทั้งสิ้น 2 เล่มโดยในประเทศไทยเล่มแรกถูกแปลเมื่อ พ.ศ. 2539 ใช้ชื่อว่า ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม และเล่มที่ 2 ถูกแปลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ใช้ชื่อว่า ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ฉบับตุรแปง โดยแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ