พูดคุย:โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป

โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ข้อมูลในบทความผิดเพี้ยน แก้

ตามที่มึบุคคลได้ลงข้อมูลของทางโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปนั้น ซึ่งข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหลายอย่าง ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล อยากให้ทำการแก้ไขข้อมูลหรือแจ้งยกเลิกบทความดังกล่าวได้ไหมครับ เพราะโรงเรียนได้รับผลกระทบในบางเรื่องที่มาจากข้อมูลนั้น --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 115.87.242.173 (พูดคุย | ตรวจ) 16:46, 31 มกราคม 2556 (ICT)

ข้อมูลใดบ้างที่ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้เองเลยครับ เพราะวิกิพีเดียส่งเสริมให้ทุกคนแก้ไข แต่การอ้างว่าโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และการแจ้งยกเลิกบทความไม่สามารถกระทำได้ เพราะผู้เขียนวิกิพีเดียก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการเขียนข้อมูลและแก้ไขเช่นกัน อนึ่ง การอ้างว่าต้องการให้ยกเลิก (ลบ) หน้าบทความเนื่องจากไม่อนุญาต ไม่ใช่เหตุผลในการขอให้ลบบทความออกจากสารบบแต่อย่างใดครับ --∫G′(∞)dx 19:24, 31 มกราคม 2556 (ICT)
กลับไปที่หน้า "โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป"