พูดคุย:โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
ไฟล์:Swpk-tula'52.jpg
อาคารหอลีลาวดี ปัจจุบันเป็นอาคารที่มีห้องหมวดของกลุ่มสาระ ต่างๆ
ไฟล์:Swpk-tula-52.jpg
อาคารหอลีลาวดี ปัจจุบันเป็นอาคารที่มีห้องหมวดของกลุ่มสาระ ต่างๆ
ไฟล์:Budda-tula'52.jpg
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
กลับไปที่หน้า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต"