พูดคุย:โรงเรียนราชวิทยาลัย

โรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนราชวิทยาลัย หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
??? บทความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ไม่แนะนำให้รวม เพราะเรื่องของราชวิทยาลัยเป็นการนำเสนอจากนักเรียนเก่า

ในส่วนเรื่องของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการนำเสนอในส่วนของโรงเรียน

ถ้านำมารวมกันเนื้อหาที่เป็นโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นเพียงส่วนท้ายของราชวิทยาลัย

เห็นด้วยครับ ว่าไม่ต้องรวม แต่ต้องย้ายข้อความบางส่วนจาก ราชวิทยาลัย ไปที่ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ - tikiwiki - ('-' )( '-' )( '-') - 01:15, 23 พฤศจิกายน 2006 (UTC)

เนื้อหาของแต่ละหัวข้อระหว่างราชวิทยาลับ กับ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯสมควรคงไว้เป็นแต่ละส่วนอย่างนี้ ดีแล้ว เพราะหากจะให้เหลือหัวข้อเดียว ในส่วนของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯก็จะต้องมาเป็นส่วนท้ายของราชวิทยาลัยซึ่งไม่จำเป็นแล้ว

ประเด็นที่ควรพิจารณาคือต้องไม่ทิ้งความเชื่อมโยงในบางส่วนบางตอนที่ไม่ควรขาดหายไปห้วนๆ ยกตัวอย่าง กรณีที่มาที่ไปของโรงเรียนเตรียมอุดม สามพราน ก่อนจะมีการกลับมาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯในระหว่างปี 2505-2507 ซึ่งควรได้มีการบันทึกไว้ให้ชัดเจน อาจมีกรณีอื่นอีก เป็นต้น --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Wikiterriode (พูดคุยหน้าที่เขียน) 12:00, 23 ตุลาคม 2558 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนราชวิทยาลัย"