พูดคุย:โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น

ตำนาน หรือ พงศาวดารโยนก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับพันปี จึงยากที่ปะติดปะต่อเรื่องราวให้ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งการอ้างวัน เดือน ปี ในบันทึกต่าง ๆ หรือตำนานต่าง ๆ ย่อมมีความคลาดเคลื่อน เท่าที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ หรือในเว็บไซต์ จึงมีความแตกต่างผิดเพี้ยนกันไป เท่าที่ได้ศึกษามาจากผู้รู้และตำนานเชียงแสน พงศาวดารโยนก ฯลฯ ทำให้รู้ว่าเมืองโยนกฯเป็นเมืองต้นตอของเชียงแสน ซึ่งกุมารสิงหนวัติอพยพจากดินแดนทางเหนือ คาดว่าคือเมืองเชียงรุ่งในปัจจุบันลงมาสร้างเมืองอยู่ที่ริมสบกก คือพื้นที่ที่แม่น้ำกกไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งก่อนหน้านั้นบริเวณใกล้กันนี้มีเกาะร้างที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสุวรรณโคมคำ ซึ่งเมืองสุวรรณโคมคำนี้ มีอารยชนอพยพทวนกระแสน้ำโขงขึ้นมาสร้าง ลงความเห็นว่ามาจากเมืองโพธิสารหลวงซึ่งน่าจะเป็น หลวงพระบาง แต่ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะเป็นผู้คนจากอาณาจักรโคตรบูร หรือขอมในกัมพูชา ทั้งนี้ต้องอยู่เหนือแก่งลี่ผีขึ้นมา เมืองสุวรรณโคมคำเติบตัวได้เพียง ๓ ปีก็ล่มสลายลง สาเหตุมีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเด็น คือ ๑ ถูกกระแสนำ้พัดพาเสียหาย ๒. ถูกขอมดรุกรานเพราะเจ้าเมืองไม่อยู่ในทศพิธราชธรรม ผู้คนที่เหลือก็กระจัดกระจายกันไปหลายแห่ง

เมืองโยนกสร้างขึ้น(ไม่ขออ้างอิง ปี พ.ศ. ) ตั้งชื่อเมืองจาก ๓ อย่างคือ โยน(ช่ืชนชาติหนึ่ง ) + พญานาค+ สิงหนวัติ จึงมีชื่อว่า โยนกนาคพันธ์ุสิงหนวัติ เมืองนี้มีเจ้าเมืองปกครองต่อกันมาหลายพระองค์ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏ คือ พระเจ้าอชุตราช ผู้สร้างพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง พระเจ้าพรหมมหาราช ผู้กอบกูเอกราชจากขอม แล้วสร้าง เวียงพางคำ (แม่สาย) ฯลฯ

ในภาคตำนานกล่าวว่า ในสมัยพระมหาไชยชนะครองเมืองโยนก ได้เกณฑ์ผู้คนไปจับปลา ได้ปลาไหลเผือกมากินทั้งเมือง จนเกิดอาเพศในยามวิกาล เกิดแผ่นดินทรุดถล่มกลืนเมือง ผู้คนภายนอกเมืองทราบเรื่องจึงพากันอพยพไปตั้งตัวอยู่ห่างจากเมืองล่มไปราว ๓ กม. เรียกว่า เวียงเปิกษา( ปรึกษา ) ตั้งหัวหน้าปกครองเรียกว่า ขุน ติดต่อกันมาถึง ๑๔ ชั่วขุนรวม ๙๓ ปี( หากศึกษาทางด้านธรณีวิทยาจะพบว่าในปี พ.ศ. ใกล้เคียงกันได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินฝั่งขวาแม่นำ้โขงในจีน พม่า ไทย เกิดการทรุดตัวเนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หากเป็นเช่นนั้นจริง เมืองโยนกก็อาจมีเค้าความจริง ) จากนั้นจึงได้เคลื่อนตัวขึ้นมาสร้างเชียงแสน ห่างจากเวียงเปิกษาขึ้นมาทางเหนือติดกับฝั่งแม่น้ำโขง คือบริเวณเชียงแสนปัจจุบัน เรียกชื่อเมืองว่า ไชยบุรีศรีเชียงแสน และสืบต่อมาถึงยุคหิรัญนคาเงินยาง อันเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองที่สุดในสมัยนั้น

ความคลาดเคลื่อนที่พบเห็นในเว็บไซต์ รวมถึงนักวิชาการหลายสำนัก ต่างให้ความเห็นต่างกันไป จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้

  1. ผู้สร้างเมืองโยนกได้รวบรวมพวกมิลักขุในดินแดนแถบนี้สร้างเมือง หรืออพยพมาจากดินแดนทางเหนือกันแน่ ?
  2. เมืองโยนก มักถูกเอามารวมกับ เชียงแสน ซึ่งน่าจะเป็นคนละยุคกัน
  3. เมืองหิรัญนครเงินยาง ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน อาจอยู่ในเชียงแสน หรือ แม่สายก็เป็นได้
  4. เมืองโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน คือการพยายามรวมเอาเมือง ๒ เมืองมาปะปนกันใช่หรือไม่
  5. อยากให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมข้อคิดเห็นมาลงในวิกิพีเดียให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้

ข้าพเจ้าไม่ใช่นักวิชาการ เป็นแต่ผู้มีความสนใจ และอยู่ีในพื้นที่ของตำนานทั้งหลาย เคยไปดูสถานที่จริงมาแล้วทุกแห่ง เช่น เวียงหนองล่ม(ต.จันจว้า) เชียงแสน สุวรรณโคมคำในลาว สบกก เวียงเปิกษา เพราะเป็นคนที่ถือกำเนิดในดินแดนแถบนี้ ขอแสดงความคิดเห็นเพียงนี้ ผิดถุกต้องขออภัย --222.123.20.106 09:54, 1 เมษายน 2553 (ICT) เขมรัฐ ศรีสัตตบรรณ / เม.ย. ๒๕๕๓

  • ไม่น่าจะต้องลบนะครับ ถือว่าเป็นการเสนอเนื้อหาที่ควรจะเพิ่มในบทความ (แต่ถ้าต้องการเสนอแนวคิดใหม่ก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์) --Horus | พูดคุย 12:29, 1 เมษายน 2553 (ICT)

ประวัติเมืองโยนก แก้

เรียน วิกิพีเดีย ประวัติเมืองโยนกตอนที่เกิดนำท่วมเพราะเขื่อนพังนั้น ไม่ทราบว่าเอามาจากไหน ? ข้อเท็จจริงทั้งจากตำนาน และเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นระบุว่าเกิดแผ่นดินถล่มทรุดจนเมืองกลายเป็นหนองน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาที่เคยสำรวจว่า บริเวณเวียงหนองหล่ม หรือ เมืองโยนกเก่า( เป็นเขตเชื่อมต่อ 2 อำเภอ คือ เชียงแสนและแม่จันในปัจจุบัน นั้นเป็นการทรุดตัวของเปลือกโลก เพราะมีรอยเลื่อนใต้พื้นพิภพ ปัจจุบันหากใครได้ไปสำรวจจะพบว่า มีหนองน้ำขนาดต่างกันเรียงรายตั้งแต่บ้านกู่เต้าลงไปทางทิศใต้จนถึงเขตตำบลจันจว้า ซึ่งมีหนองเล็กหนองใหญ่เชื่อมต่อกันมองดูคล้ายทะเลสาบ ก็น่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติจริง ส่วนตำนานระบุว่าเพราะชาวเมืองกินปลาไหลเผือกตัวโตเท่าลำตาลนั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจลากเข้ามาเสริมให้น่ากลัวต่างหาก ผมอยู่ในพื้นที่ย่อมเข้าใจสภาพจริง และศึกษาตำนานพอสมควรก็วิเคราะห์กลั่นกรองให้เหลือแต่แก่น ก็พอเชื่อถือได้

ส่วนใครที่บอกว่าเกิดจากนำท่วมใหญ่ เขื่อนพัง ในยุคนั้นมีเขื่อนด้วยหรือ ? นำอะไรจะท่วมจนเมืองทรุด ? ถ้าไม่เคยลงพื้นที่และศึกษาตำนานก็อย่าเพิ่งเดาสุ่ม มันจะเสียหายทางหน้าประวัติศาสตร์เชียงแสน / อโศก ศรีสุวรรณ / ผู้แสดงความเห็น --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ 182.52.211.43 (พูดคุยหน้าที่เขียน)

ถามว่าใครเขียนนั้น ไม่มีใครรู้ เพราะคนเพิ่มข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ล็อกอิน (ดูจากประวัติ) นอกจากนี้ วิกิพีเดียไม่รับผิดชอบต่อเรื่องที่ใครเข้ามาเขียน ดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ ทางที่ดีที่สุดคือช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข คุณก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าคุณมั่นใจก็แก้เลย แต่แนะนำว่าควรมีแหล่งอ้างอิงมาประกอบด้วย --octahedron80 19:23, 9 มกราคม 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น"