พูดคุย:เมืองหลวง

There are no discussions on this page.

มันจะมีคำว่า metropolitan area ด้วย (แบบ london รอบนอก หรือ กรุงเทพรวมปทุม นน อะไรพวกนี้) ยังหาคำแปลดีๆ ไม่ได้ Markpeak 09:14, 26 เม.ย. 2005 (UTC)

metropolitan -> เมืองใหญ่, เมืองเอก. metropolitan area -> เขตเมืองใหญ่, เขตเมืองเอก. -- bact' 09:22, 26 เม.ย. 2005 (UTC)
ตามราชบัณฑิืตยสถานนะครับ metropolitan city, metropolis = มหานคร, metropolitan area = เขตมหานคร --Pi@k 13:08, 26 เม.ย. 2005 (UTC)
กลับไปที่หน้า "เมืองหลวง"