พูดคุย:หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล

Active discussions


เนื้อหาไม่เป็นกลางแก้ไข

เนื้อหาไม่เป็นกลางเลย เอนเอียงเข้าข้างพันธมิตรอย่างชัดเจน ขอให้แก้ไขเนื้อหาด้วย --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  58.8.126.223 (พูดคุยตรวจ) 11:40, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

ไม่กลางอย่างไรครับ เนื้อหามีแหล่งอ้างอิงทั้งหมดนะครับ ถ้ามีเนื้อหาในทางตรงข้ามหักล้าง แก้ต่างอย่างไร โปรดเพิ่มเติมลงไปพร้อมแหล่งอ้างอิง
ตอนนี้ผมแก้ไขถ้อยคำในเบื้องต้นให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น --taweethaも 12:33, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล"