พูดคุย:ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซีย

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เกาะสันสกฤต เกาะบาลีแก้ไข

"ชาวอินโดนีเซียพุทธนั้นส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะสันสกฤต เกาะบาลี" เป็นข้อความที่ถูกก่อกวน หรือว่าเกาะทั้งสองนั้นมีจริง ๆ ครับ (ค้นกูเกิลก็ไม่พบ) --Aristitleism (พูดคุย) 00:21, 3 สิงหาคม 2555 (ICT)

เข้าใจว่าโดนก่อกวนครับ เพราะเดิมเป็นชวากับบาหลี ตอนนี้กู้คืนแล้วครับ --∫G′(∞)dx 00:29, 3 สิงหาคม 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซีย"