พูดคุย:ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Wikiproject Europe (small).svg ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชื่อภาษาไทยแก้ไข

ใช้ "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป" ตามกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/europetouch/th/other/8331/89715-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-(The-European-Union---EU).html

  • คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
  • คณะมนตรียุโรป (European Council)
  • คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) (“Council of Ministers”)
  • สภายุโรป (European Parliament)
  • ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union)

-- -- bact' 15:57, 16 กรกฎาคม 2563 (+07)

กลับไปที่หน้า "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป"