พูดคุย:มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

Active discussions

ชื่อมหาวิทยาลัยแก้ไข

ชื่อมหาวิทยาลัย อ่านว่า อ๊อก-ซะ-ฟอร์ด หรือเปล่าครับ สงสัย


ชื่อมหาวิทยาลัย อ่านว่า อ๊อก-ซะ-ฟอร์ด หรือเปล่าครับ เห็นด้วยครับ ว่าไม่มีการันต์ จะไม่มีตัวฑัณตฆาต ทำให้ต้องออกเสียง อ๊อก-ซะ-ฟอร์ด น่าจะเขียนว่า อ๊อกซ์ฟอร์ด มากกว่า

Saïd Business Schoolแก้ไข

Saïd Business School นี่ จะเรียกเป็นไทยว่าอะไรดีครับ ?

  • สถาบันบริหารธุรกิจซาอิด
  • สถาบันธุรกิจซาอิด
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจซาอิด
  • วิทยาลัยธุรกิจซาอิด
  • ... ?

-- 172.178.216.5 12:07, 23 พฤษภาคม 2006 (UTC)

ผมว่าส่วนใหญ่ Business School เขาจะแปลเป็นภาษาไทยว่า "โรงเรียนบริหารธุรกิจ" นะ --B.F.Pinkerton 17:51, 26 พฤษภาคม 2006 (UTC)
  • ..ลองแก้ย่อหน้าสองให้มันอ่านเข้าใจง่ายขึ้นนิดหน่อย ตอนแรกดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้อง..--B.F.Pinkerton 02:37, 28 พฤษภาคม 2006 (UTC)

ชั้นนำของโลก?แก้ไข

อ๊อกซฟอร์ดสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแนวหน้าของโลกแม้แต่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ?? ตรงนี้อาจจะต้องการ citation หน่อยนะครับ ผมคิดว่าชั้นนำในอังกฤษก็น่าจะเหมาะสมแล้ว --B.F.Pinkerton 18:39, 28 พฤษภาคม 2006 (UTC)

อารัมภบทแก้ไข

ย่อหน้าสามของอารัมภบทกำกวมและอ่านลำบากมาก

" แต่ในรอบ 70 กว่าปีมานี้ ทั้งก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นช่วงที่อด๊อฟ ฮิตเล่อร์พยายามปฏิรูปมหาวิทยาลัยในเยอรมนี โดยใช้มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเป็นต้นแบบเพื่อเร่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร เมื่อรัฐบาลต้องการความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ทั้งได้กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหันไปเน้นวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ โดยจัดสรรทุนให้สาขาเหล่านี้ทำวิจัยมากเป็นพิเศษ "

ควรจะเขียนใหม่

-- 172.178.248.123 00:40, 30 พฤษภาคม 2006 (UTC)

กลับไปที่หน้า "มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด"