พูดคุย:ภิกษุณี

Active discussions

ทับศัพท์บาลี-สันสกฤตแก้ไข

เสนอว่าศัพท์บาลี หรือสันสกฤต ถ้าเป็นศัพท์ในพุทธศาสนา น่าจะใช้อักษรไทย คนทั่วไปจะได้อ่านสะดวก ชาวพุทธก็คุ้นหน่อย ส่วนผู้รู้ภาษาบาลี/สันสกฤต ถึงไม่เขียนไว้ก็รู้อยู่; เช่น ภาษาไทยใช้ ภิกษุณี (สันสกฤต ภิกฺษุณี, บาลี ภิกฺขุณี) อย่างนี้ จะดีไหม --ธวัชชัย 10:53, 23 พฤษภาคม 2551 (ICT)

มหายานแก้ไข

ตอนนี้เนื้อหาหนักไปทางเถรวาท ใครพอรู้ฝ่ายมหายานมาช่วย ๆ กันครับ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:38, 28 กันยายน 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ภิกษุณี"