พูดคุย:ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของ สารานุกรมภาษามีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกรวมถึงอักษร ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และภาษาพูดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกแห่งภาษา ลองแวะไปที่สถานีย่อย:ภาษา
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

Jeensuein Jeenxxx (พูดคุย) 19:43, 2 ธันวาคม 2556 (ICT)

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "ภาษาอังกฤษ"