พูดคุย:ภาษาอังกฤษ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Globe of letters.svg ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของ สารานุกรมภาษามีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกรวมถึงอักษร ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และภาษาพูดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างโลกแห่งภาษา ลองแวะไปที่สถานีย่อย:ภาษา
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

Jeensuein Jeenxxx (พูดคุย) 19:43, 2 ธันวาคม 2556 (ICT)

ภาษาแก้ไข

สวัดดีครับ เพื่ม"ภาษาไทย"ลงในหน้านี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ Kitithat Phengaro (คุย) 13:19, 4 พฤษภาคม 2562 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ภาษาอังกฤษ"