พูดคุย:ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
Crystal kcontrol.svg ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
System-installer.svg ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิซอฟต์แวร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ฟรีซอฟต์แวร์ในที่นี้หมายถึง ซอฟต์แวร์เสรีหรือเปล่า? Vee 19:45, 27 พฤษภาคม 2006 (UTC)

กลับไปที่หน้า "ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง"