พูดคุย:ภาษาคำตี้

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อภาษาแก้ไข

ถ้าจะเรียกชื่อแบบมีวรรณยุกต์ (တဲး)ၵမ်းတီႈ / (တဲး)ၵံးတီႈ ผมถอดมาแล้วได้เป็น (tai53) kham53 tii42 ควรจะใช้ชื่อว่า ค่ำตี้ (ไม้เอก-ไม้โท) หรือไม่

ภาษาเขาไม่มีเสียงสามัญ แต่ [53] อาจจะอนุโลมว่าเป็นสามัญก็ได้ หรือว่าควรเขียนเป็น คำตี้ (สามัญ-ไม้โท) --奥虎 ボンド 08:14, 6 มีนาคม 2564 (+07)[]

เปลี่ยนแล้ว เอาชื่อ คำตี้ (สามัญ-ไม้โท) ตามคลิปนี้ https://www.youtube.com/watch?v=ATGvUgiMjBc ปรากฏว่าเอกสารทุกอย่างของเราเรียกผิดมาตลอด --奥虎 ボンド 08:57, 6 มีนาคม 2564 (+07)[]
กลับไปที่หน้า "ภาษาคำตี้"