ฟอร์บหรือฟอร์บส์?แก้ไข

ใครชวยอธบายหน่อยว่าใช้อะไรเป็นหบักทับศัพท์. AphirakChakri 01:05, 29 มีนาคม 2007 (UTC)

ดูที่การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาไทยไม่ใช้การันต์สองตัวครับ --Manop | พูดคุย -   06:29, 29 มีนาคม 2007 (UTC)
กลับไปที่หน้า "ฟอบส์"