พูดคุย:พลังงานลม

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ข้อเสียของพลังงานลมแก้ไข

1.  ผลต่อทัศนียภาพ เนื่องจากต้องใช้กังหันขนาดใหญ่ อาจบดบังส่วนต่างๆของพื้นที่ไป 
2.  การเกิดมลภาวะทางเสียง เมื่อใบพัดขนาดใหญ่ทำงานจะเกิดเสียงดังมากรบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง 
3.  การรบกวนคลื่นวิทยุ ซึ่งเกิดจากใบพัดส่วนใหญ่ทำจากโลหะเมื่อหมุนทำให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ในระยะ 1 – 2  กิโลเมตร 
4.  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เมื่อติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่อาจทำให้สิ่งมีชีวิตใกล้เคียงอพยพไปอยู่ที่อื่น 
5.  ไม่สามารถควบคุมความสม่ำเสมอของพลังงานได้
6.  สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น
7.  ความเร็วลมต้องมากกว่า 21 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8.  ทำให้เกิดการรบกวนในการส่งสัญญาณโทรทัศน์และไมโครเวฟ
9.  แหล่งพลังงานลมที่เหมาะสมมีอยู่จำกัดซึ่งอาจอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า พลังลมจะมีเฉพาะบางช่วงเวลาหรือฤดูกาลเท่านั้น รวมถึงปัญหาเรื่องเสียงรบกวน และปัญหาด้านทัศนียภาพ

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Theerawat m (พูดคุยหน้าที่เขียน) 20:05, 24 ตุลาคม 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้า "พลังงานลม"