พูดคุย:พลังงานน้ำ

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว (Micro Hydrow Power) ขนาด 600-5000 W เป็นอีกทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับชุมชน ครัวเรือนที่มีแหล่งน้ำไหล น้ำจากที่สูง ชมภาพ การใช้ การติดตั้งได้ที่ https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-micro-hydrow-power/415765458471964

กลับไปที่หน้า "พลังงานน้ำ"