เปิดเมนูหลัก

พูดคุย:พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

81 ปีครับ ไม่ใช่ 119 ปี --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  58.8.21.148 (พูดคุยตรวจ) 10:06, 6 ตุลาคม 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)"