พูดคุย:ประตูพระบรมมหาราชวัง

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

บทความเกี่ยวกับประตูต่าง ๆแก้ไข

เนื่องจากข้อมูลของประตูพระบรมมหาราชวังแต่ละประตู มีเนื้อหาค่อนข้างสั้น จึงน่าจะรวมไว้ในหน้าเดียวกันได้เลยนะครับ นอกเสียจากว่า จะมีรูปภาพประกอบสำหรับทุกประตูเลย -- PaePae 18:58, 1 ก.ค. 2005 (UTC)

เห็นด้วยครับ..

เรียบร้อยนะครับ --- Jittat 13:12, 4 ธันวาคม 2005 (UTC)

ประตูรัตนพิศาลปัจจุบันไม่มีนะครับ ไม่ทราบว่ามีในอดีตหรือไม่

การอ่านสลับคำหน้าหลังแล้วยังคงความคล้องจองกัน เป็นเอกลักษณ์ของร้อยกรองไทยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ ผมว่าไม่น่าจะเอามาเป็นเกร็ดนะครับ Tonkun 21:03, 4 ตุลาคม 2006 (UTC)

ผมเข้าใจเอานะครับ ว่าชาววังสมัยก่อน เขาคงต้องท่องจำชื่อประตู ชื่อป้อม ต้องท่องให้ผู้ใหญ่ฟัง ถ้าผิดโดนไม้เรียว แล้วคงต้องท่องทั้งจากหน้าไปหลัง และจากหลังไปหน้า เช่นเดียวกับที่ต้องท่องชื่อของเจ้านาย ชื่อทรงกรม ที่คล้องจองกัน ทั้งจากหน้าไปหลัง และหลังไปหน้าครับ ว่างๆ เดี๋ยวจะลองค้นดู - 2T - ('-' )( '-' )( '-') - 07:26, 5 ตุลาคม 2006 (UTC)

การเรียงประตูแก้ไข

อยากให้เรียงแบบบทความ ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง อ่ะครับ เพราะว่า ดูเหมือนไม่ได้เรียงเลย งงเวลาค้นหา ส่วนเรื่องคล้องจองก็น่าบอกว่า คล้องจองอย่างไร เรียงก็ไ้ด้ครับ แต่ไม่ควรมีข้อมูล --- Dora1999 (First) (พูดคุย) 09:32, 22 ตุลาคม 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ประตูพระบรมมหาราชวัง"