พูดคุย:ปฏิทินฮิจเราะห์

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

"ฮิจเราะห์" สะกดตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไม่ใช่หลักการทับศัพท์ --奥虎 ボンド 10:55, 1 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ปฏิทินฮิจเราะห์"