พูดคุย:บ้านหวั่งหลี

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
PortalTH onlylogo.png บ้านหวั่งหลี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ บ้านหวั่งหลี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ข้อความที่กล่าวถึงบ้านหวั่งหลีในที่นี้ ค่อนข้างสับสนระหว่างตัวบ้านหวั่งหลี ที่เป็นที่พักของตระกูล และที่บูชาบรรพบุรุษ กับตึกแถวแบบจีนที่อยู่ติดกัน ซึ่งเรียกว่า "ฮวยจุ่นโล้ง" (ท่าเรือกลไฟ)ซึ่งมีศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นประธาน ดูรายละเอียดใน ดุจนาวากลางมหาสมุทร ของคุณหญิงจำนงศรีดีกว่าครับ

กลับไปที่หน้า "บ้านหวั่งหลี"